Biblioteka Publiczna w Sławie

Drukuj

Numer wpisu do rejestru: 3

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianPełna i skrócona nazwa instytucji kulturyPrzedmiot działalności instytucji kulturySiedziba i adres instytucji kulturyOznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kulturyNazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kulturyCyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12009-12-07Biblioteka Publiczna w Sławie - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, - obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, - prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, - udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, - organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy Sława, - współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Sława, - tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych, - organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książek, sztuki i nauki oraz upowszechniania dorobku kulturalnego Gminy Sława.ul. Głogowska 5 67-410 SławaRada Miejska w Sławie Uchwała Nr XLII/291/09 z dnia 29 października 2009r.-080391290-Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
22024-06-28Biblioteka Publiczna w Sławie - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, - obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie, - prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej, - udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, - organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy Sława, - współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy Sława, - tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych, - organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książek, sztuki i nauki oraz upowszechniania dorobku kulturalnego Gminy Sława.ul. Henryka Pobożnego 6 67-410 SławaRada Miejska w Sławie Uchwała Nr XLII/291/09 z dnia 29 października 2009r.-080391290-Agnieszka Maruszewska-Żołopińska

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru statutuImię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kulturyImiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnieńNazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12009-12-07Uchwała Nr XLII/291/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w SławieIzabela Jaworska---Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
22018-10-22Uchwała Nr LIV/337/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany do załącznika Statutu Biblioteki Publicznej w Sławie.Izabela Jaworska---Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
32024-06-28Uchwała Nr II/15/24 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 04 czerwca 2024r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Sławie.Izabela Jaworska---Agnieszka Maruszewska-Żołopińska

Dział III - Mienie instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowegoInformacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymiUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12010-03-06wpł.06.03.2010r. podpisał P.Kokorniak sporz.K.Widera--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
22011-03-22wpł.22.03.2011r. podpisała I.Jaworska sporz. A.Szczepaniak--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
32012-03-20wpł.20.03.2012r. podpisała I.Jaworska sporz. A.Szczepaniak--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
42013-02-28wpł.28.02.2013r. podpisała I.Jaworska sporz. A.Szczepaniak--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
52014-02-28wpł.28.02.2014r. podpisała I.Jaworska sporz. A.Szczepaniak--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
62015-03-23wpł.27.02.2015r. podpisała I.Jaworska sporz. A.Szczepaniak--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
72016-03-29wpł.29.02.2016r. podpisała I.Jaworska sporz. A.Szczepaniak--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
82017-02-28wpł.28.02.2017r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
92018-02-28wpł.28.02.2018r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
102019-02-28wpł.28.02.2019r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
112020-02-28wpł.28.02.2020r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
122021-02-26wpł.26.02.2022r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
132022-02-28wpł.28.02.2022r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
142023-02-28wpł.28.02.2023r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
152024-02-29wpł.29.02.2024r. podpisała I.Jaworska sporz. I.Jaworska--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kulturyImię i nazwisko likwidatoraUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

Brak wpisu.

Rejestr Instytucji Kultury
Gmina Sława