Sławskie Centrum Kultury w Sławie

Drukuj

Numer wpisu do rejestru: 1

Instytucja została wykreślona z Rejestru.

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianPełna i skrócona nazwa instytucji kulturyPrzedmiot działalności instytucji kulturySiedziba i adres instytucji kulturyOznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kulturyNazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kulturyCyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12000-12-19Sławskie Centrum Kultury w Sławie SCK - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.ul. Głogowska 5 67-410 SławaRada Gminy i Miasta Sława Uchwała NR XXIX/184/2000 Rady Gminy i Miasta Sława z dnia 19 grudnia 2000r.-971316381-Krystyna Bielawna

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru statutuImię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kulturyImiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnieńNazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12000-12-19Uchwalenie statutu Sławskiego Centrum Kultury Uchwała NR XXIX/185/2000 Rady Gminy i Miasta Sława a dnia 19.12.2000r. Justyna Marszałek z-ca dyrektora Izabela Jaworska-Urząd Gminy i Miasta Sława ul. H. Pobożnego 10 67-410 Sława-Krystyna Bielawna

Dział III - Mienie instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowegoInformacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymiUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

Brak wpisu.

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kulturyImię i nazwisko likwidatoraUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12009-09-10Uchwała NR XLI/279/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10.września 2009r. ze zmianą z dnia 29 października 2009r. - Akt o podziale samorządowej instytucji kultury - Sławskiego Centrum Kultury i utworzeniu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej w Sławie-
Rejestr Instytucji Kultury
Gmina Sława